NYBYGG:

PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.

MS «Christina S.»

I september ble tråleren «Christina S.» overlevert til Freedom Fish Ltd., Shannon Fishing Ltd. og Peter & J. Johnstone Ltd. fra Karstensen Shipyard.

Publisert Sist oppdatert

Skroget til «Christina S.» ble bygget av Karstensen Shipyard Poland i Gdynia og ankom Skagen i februar 2022.

Ny generasjon tatt over

Den nye «Christina S.» erstatter skipper Allan Simpsons forrige kommando med samme navn. Det nye fartøyet vil operere etter samme mønster som det eksisterende fartøyet, med et tradisjonell pelagisk trålerfiskeri, der målartene er makrell og sild, samt blåhvitting.

Ernest (Ernie) Simpson har ledet familiens bedrift i fem tiår, men har nå overført oppgaven til neste generasjon med Allan Simpson som leder og skipper. Simpson-familien har en lang historie i fiskeindustrien, og Ernie selv tok kommandoen over sitt første nybygg i tøffe forhold i 1976. Siden den gang har det blitt bygget 2 «Christina S.»-fartøyer og ett er kjøpt som brukt.

Setter pris på tilliten

Karstensen Shipyard setter stor pris på den tilliten eierne har vist, opplyser de.

– Dette fortsetter et langvarig samarbeid med Simpson-familien. Dette forholdet strekker seg over omtrent 30 år tilbake, først med «Sedulous» og senere med 3 «Christina S.»-fartøyer som besøker Skagen for jevnlige reparasjoner og vedlikeholdsarbeider, skriver verftet.

PANORAMA: På broen har offiserene 360 graders panoramautsikt.
PANORAMA: På broen har offiserene 360 graders panoramautsikt.

Dette er imidlertid det første nybygget Simpson og Karstensen gjør sammen.

– Tilbakevendende og lojale kunder er den beste bekreftelsen et skipsverft kan få, som bekreftelse på kvaliteten og forretningsmetoden deres.

Fartøyets design, spesifikasjoner og arrangementer er resultatet av et omfattende og nært samarbeid mellom eiere og verft, der alle løsninger er optimalisert og skreddersydd for å imøtekomme eieres og mannskapets spesifikke krav.

Optimalisering av krav

Hovedfokuset var rettet mot å optimalisere arbeid, sikkerhet og komfort for mannskapet, optimalisere fangsthåndterings- og lagringsfasiliteter og optimalisere drivstofforbruket. For å nå disse målene er fartøyet utstyrt med all den nyeste utviklede maskineri og utstyr.

Skroget er bygget i stål med to kontinuerlige dekk; hoveddekk og skjermsdekk, og med lang fordekk- og båtdekk. Brohus, båtdekk 02, skorstein og master er bygget i aluminium.

Skrogformen er av rund bunnkonstruksjon med bulbøs baug og akterstevn, buet forstavn og akterspeil.

Under hoveddekket er skroget delt inn i følgende vanntette rom: forpigg, sonarrom, thrustrom (retraktbar thrust), isolert RSW-tankseksjon med sentralt RSW-pumpe- og manifoldrom, maskinrom med hovedmotor koblet til et reduksjonsgir med en, kanalisert propell og akterpeak med drivstoff- og smøreoljetanker.

EFFEKTIV: Størrelsen til tross, på dekk er alt kompakt og hensiktsmessig montert, for å gi mest mulig effektivt fiske.
EFFEKTIV: Størrelsen til tross, på dekk er alt kompakt og hensiktsmessig montert, for å gi mest mulig effektivt fiske.

Alle har egen dusj og toalett

På hoveddekket er skroget arrangert med: Forpigg, lager (3) rom og kanalisering for retraktbar thrust, RSW-hold/trunkseksjon med sentrale korridorer, fremover inneholdende vakuum-pumpe rom og midt-RSW-maskinrom. Akter hold seksjon SB overnatting område, PS/CL kontrollrom, motorlager/verksted og alt akter hydraulisk rom med styringssystem. Innkvartering på hoveddekket består av tre 1-manns- og to 2-manns lugarer, alle med eget toalett/dusj, vaskeri og trapper og korridorer.

På skjermsdekket er det arrangert for lagerrom i forpiggen, generatorrom SB og lagerrom, inkludert rom for vaskemaskin, rom for lossingsslanger og hobbyrom. Innesluttet lastedekk for fisk, med senter dørhus med vannseparator og luker for de 11 RSW-tankene.

Akterut midtskips, full bredde overbygning med korridor om babord. Innkvartering i overbygningen er arrangert med fire 1-manns mannskapslugarer og sykelugar, alle med eget toalett/dusj, kaffebutikk, garderobe, arbeidstøyrom, stort velværeområde med trimrom og dampbad og trapper og korridorer.

Egen kino og lounge

Styrbord side av overbygningen skal inneholder trålarbeids-/lager. Akterut overbygning har tråldørk med en tråltrommel. På babord side finnes våtlaboratorium og på styrbord side et innelukket bruksverksted. Ved akterstevnen hydraulisk akterport og hydraulisk betjente styrepinner.

På fordekket er montert ankervinsjer i et innelukket område. Akterut for dette stabiliseringstanker og åpent båtdekk . Overbygning/dekkshus forut for midtskips inneholder vannseparator og prøvetakingsrom. Innkvartering inne i overbygning/dekkshus omfatter dagrom/lounge, kino, spisesal, felles toalett, kjøkken med forsyningsrom (og separate kjøle-/fryserom) og trapper og korridorer. På babord er det vifterom for ventilasjon av motorrom og hydraulisk pumpe rom, samt eksoskanaler.

FRA BYSSA: Det er nytt og det er moderne og skinnende rent.
FRA BYSSA: Det er nytt og det er moderne og skinnende rent.

Seks offiserslugarer

I det aktre dekkshuset er installert et brukslager arrangert for fallende operasjon i forhold til nedre/bakre trommel.

Akter av nettrommet, 2 trålvinsjer (PS tail-end vinsj og SB topline vinsj).

Alt akter om babord er fiskepumpedekk, med fiskepumpe og hydraulisk slangetrommel. Integrert i akterskipskonstruksjonen og båtdekk 01 er også en trålgavl som rommer 2 hovedtrekkblokker samt tail-end og top line blokker. Trålvinsj er montert på toppen av gavlen. Dekkshus med ventilasjonsrom og losji er montert. Innkvarteringen her inneholder: seks offiserslugarer med eget toalett/dusj, vaskerom, instrumentrom, redningsutstyrrom og trapper og korridorer.

360 graders styrehus

Styrhuset ligger på toppen av dekkhuset, med 360 graders utsikt. Hvert område ombord betjener altså spesifikke funksjoner. 

For eksempel inkluderer hoveddekket fasiliteter for rekreasjon, offentlig toalett og essensielle tjenester (kjøkken, forsyningsrom). 

Aft Deck House og Boat Deck 01 huser utstyr relatert til fiskeoperasjoner, inkludert vinsjer og en fiskepumpe. Boat Deck 02 gir losji for offiserer og styrehuset gir en veldig god oversikt over omgivelsene.

Kraftig motorisert

Designprinsippene for hovedmotor/sekundærarrangement er i følge Karstensens som følger: På reduksjonsgiret er det montert 1 kraftuttak (Power-Take-Off, PTO) med en akselgenerator som produserer 2800 kWe.

UTSIKTEN AKTENFRA: Et vakkert, og ikke minst ryddig syn.
UTSIKTEN AKTENFRA: Et vakkert, og ikke minst ryddig syn.

For å levere ekstra elektrisk kraft er fartøyet utstyrt med 2 hjelpemotorer/generatorsett, som hver produserer 940 kWe. I tillegg er det montert et separat havnegen-sett på 200 kWe.

Under tråling, når vinsjsystemet er i bruk, vil girkasse-PTO kobles inn, og elektrisk kraft vil bli levert fra akselgeneratoren. Når det er etterspørsel etter full kraft på vinsjene, vil det normalt ikke være samme behov for kraft på hovedmotoren. Hovedmotoren blir deretter strømkilden for både fremdrift og hydraulikksystem.

Under normal sleping kan akselgeneratoren kobles ut (fra tavlen), og elektrisk kraft kan leveres fra hvilket som helst av hjelpemotorene.

To hovedgeneratorer

De to hovedgeneratorsettene kan kobles til hovedtavlen, kontrollert av fartøyets DEIF Power-Management-System. Videre er det montert en busbar-bryter i hovedtavlen, som tillater at aktertrustere får strøm fra akselgeneratoren, og fremre thrustere og fartøyet får strøm fra dieseldrevne generatorsett.m

Det elektriske kraftsystemet er tilpasset glidende frekvens (60-50 Hz) ved hjelp av frekvensomformere for 400/440 V og 230 V. Dette gjør det mulig å redusere hovedmotorens og propellens omdreininger med opptil 17%.

Videre er fartøyet utstyrt med et 2-trinns girkasse, som gir 2 faste propelleromdreiningshastigheter, dvs. 138 og 116 omdreininger per minutt.

Disse designene og systemene sikrer en økonomisk driftsprofil for fartøyet.

PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.
PREKTIG: Med sine 77 meter er «Christina S.» vanskelig å ikke få øye på. Under dekk har hun alt som trengs for å ivareta både fangst og mannskap.