«Hypomar Ocean 1» er levert fra Fitjar Mek.

MS «Hypomar Ocean 1»

Fitjar Mekaniske Verksted overleverte i begynnelsen av mai «Hypomar Ocean 1» til selskapet Hypomar AS.

Dette er det første fartøyet i Hypomars flåte, og den første taretråleren bygget på FMV.

«Hypomar Ocean 1» er 26,78 meter lang og 10,4 meter bred, og har egne produksjonssystemer om bord. 

Fartøyet som er bygd komplett på Fitjar er utstyrt med et hybrid diesel/elektrisk energisystem, inkludert et batterisystem på ca. 1000 kWh. 

Hypomar AS er datterselskapet til Alginor ASA, et norsk maritimt biotekselskap stiftet i 2014, med base i Haugesundregionen. Det utvikler en fullt integrert og bærekraftig verdikjede basert på høsting og bioraffinering av den brune taren Laminaria hyperborea. 

Hoveddata:

 • Navn: «Hypomar Ocean 1» 
 • Verft: Fitjar Mekaniske Verksted
 • Byggenummer: 55
 • Design: Solstrand Trading
 • Lengde: 26,78 meter
 • Bredde: 10,4 meter
 • Tonnasje: 290
 • IMO-nummer: 9975545
 • Rederi: Hypomar AS
 • Motor: Nogva Scania DI16 90M
 • Hybrid fremdrift: Elmarin
 • Styremaskin: Scan Steering Aps
 • Sidepropeller: Veth Propulsion / Marine Parts & Propulsion AS
 • Generator: John Deere 6068AFM85
 • Kraner: MacGregor
 • Elektronikk: Vico AS
 • Elektrisk installasjon: Elmarin

Alginor planlegger å utvikle, produsere, markedsføre og selge tarebaserte ingredienser til globale markeder for bruk i farmasøytiske og ernæringsmessige produkter.

– I Alginor utvikler vi en fullt integrert verdikjede basert på bioraffinering av Laminaria hyperborea, og virksomheten vår er avhengig av å kontrollere råvareforsyningen vår. På bakgrunn av dette har vi jobbet med å finne en løsning som møter våre behov fremover. «Hypomar Ocean 1» er et neste generasjons tarefangstfartøy som vil sikre tilstrekkelige råvareforsyninger under vår kommende demonstrasjonsfase, og på lang sikt som en del av vår planlagte flåte, sa CEO i Alginor ASA Kjetil Rein og CEO i Hypomar AS Harald Fiskaaen i en felles uttalelse i forbindelse med kontraheringen. 

Solstrand Trading AS og Alginors ansatte har designet fartøyet for å passe rederiets behov. 

Hovedfokuset har vært å gjennomføre tiltak som reduserer teknisk risiko og sikrer råvaretilgang, i tillegg til gode fasiliteter for mannskapet. Det er også lagt betydelig vekt på å designe et robust fartøy som ivaretar mannskapets helse og sikkerhet. 

Takket være støtte fra ENOVA, er det også inkludert en betydelig batteripakke for å redusere miljøavtrykket så mye som mulig, i tråd med rederiets forpliktelse til ESG.

Verftsdirektør Hugo Strand ved FMV er godt fornøyd med samarbeidet.

 – «Hypomar Ocean 1» er et nybyggingsprosjekt bygget komplett på FMV. Byggekontrakten ble inngått i juni 2022, og skroget er bygd i en periode preget av utfordringer i materialleveranser. Designet er en prototyp fra Solstrand Trading, og en del større endringer har blitt avtalt underveis i byggefasen, sier Strand og fortsetter: 

– Det at vi har bygd fartøyet på Fitjar har medført at vi har klart å overvinne utfordringene og inkorporere bla forlengelse av skroget, montering av prosessanlegg og endringer både tids- og kosteffektivt. Jeg tror «Hypomar Ocean 1» er et velbygd fartøy som blir tjenlig for mannskap og rederi, avslutter Strand.

Utstyr:

I maskinrommet er fartøyet utstyrt med 1 stk. Nogva Scania DI16 90M samt 1 stk. John Deere 6068AFM85. Gir, propellanlegg og manøversystem er levert av Nogva Heimdal Propulsion AS. Styremaskinen er fra Scan Steering Aps. Veth Propulsion / Marine Parts & Propulsion AS har levert sidepropellene. 

Kranene om bord er levert av MacGregor. Hovedtavler, hybridelektrisk fremdrift med omformere, motorer og batterisystem, samt PMS og IAS er levert av Elmarin. Elektronikken om bord kommer fra Vico AS. 

Innredningen er levert av Maxship Inter AS mens Aritech har levert ventilasjonen. 

Stålentreprise er av NV South Service AS og Fitjar Mek, mens fartøyet er malt av Westing AS med maling fra International.

Fra maskinrommet på nybygget.