Havsnurp er et topp moderne praktskip.

MS «Havsnurp»

Nylig bli et nytt moderne og flott fiskefartøy overlevert fra Karstensens Skibsværft. Norske «Havsnurp» er en kombinert ringnotsnurper og pelagisk tråler, utrustet for fiske etter både pelagisk fisk og hvitfisk for konsum. Nybygget har det nyeste innen maskineri, utstyr og utrustning, samt en meget smart driftsfilosofi.

Publisert Sist oppdatert

Det var 18. juni i 2021 det ble inngått en kontrakt mellom Havsnurp AS og Karstensens Skibsværft A/S om bygging av en ny tråler på 69,99 meter. Byggingen er fullført og fartøyet er overlevert til rederiet. Når denne artikkelen publiseres har «Havsnurp» satt kursen mot hjemmehavnen Midsund, med en liten stopp underveis på Husøy på Karmøy. I Midsund blir båten liggende noen dager for å holde åpent skip og for å rigge utstyr, før kursen settes mot fiskefeltene.

Broen er svær og meget godt utstyrt.

-Vi er veldig spente på å komme i gang med fiskeriet og få prøve dette praktbygget fra Karstensens Skibsværft. Rederiet har hatt fokus på drivstoff-forbruk for å gi lavest mulig avtrykk på det vi fanger fra havet. Vi har også hatt høy fokus på sikkerhet på alle områder av skipet. Det forteller Jan Andre Stølen til Kystmagasinet.

Havsnurp har en ringnotkvote på 393 basistonn, en pelagisk trålkvote på 1.150 kubikktonn og rettigheter til å fiske vassild. Nybygget vil fiske (har kvoter) på NVG sild, nordsjøsild, makrell, lodde, tobis, kolmule, øyenpål, vassild og sei. Fartøyet er rigget for dobbelttrål, og har fabrikk for sløying av i hovedsak sei, fisket i Nordsjøen.

Salongen er flott innredet med komfortable møbler.

Familieeid rederi

Havsnurp AS eies av familiene Stølen og Hole fra Midsund i Norge. Rederiet ble etablert i 1983 av Karsten Stølen og Olaf Jenset. Sistnevnte gikk ut av rederiet sent på 80-tallet. Dette fartøyet er rederiets tredje nybygg, og skal erstatte den forrige Havsnurp, levert fra Karstensens Skibsværft i 2012. Rederiet ledes i dag av neste generasjon, brødrene Jan Andre og Tor Inge Stølen, samt brødrene Ken-Arve og Oddbjørn Hole.

Rederiet driver med kombinert ringnot og pelagisk trålfiske, og det nye fartøyet skal drives etter de samme prinsippene. Rederi og verft har jobbet tett sammen helt siden kontrakten for forrige «Havsnurp» ble inngått, for over 13 år siden. Det nye prosjektet er derfor en naturlig forlengelse av et vellykket og konstruktivt samarbeid!

«Havsnurp» har selvsagt egen kino med stoler man kan sitte lenge og behagelig i.

Uvurderlig reklame

Karstensens Skibsværft er glade for tilliten familiene Stølen og Hole har vist med denne ordren. Verftet slår fast at tilbakevendende kunder er uvurderlig reklame. I likhet med de andre skipene som verftet har under bygging for rederier i Norge, Skottland, Sverige, Færøyene og Island, er også den nye «Havsnurp» av eget design. Etter leveringen av den nye «Havsnurp» har Karstensens Skibsværft totalt 19 fiskefartøyer på ordreboken for levering i løpet av de kommende tre årene.

I denne store byssen er det god plass for kokken til å boltre seg.

Det nye fartøyet er en meget avansert kombinert snurper/tråler, med det nyeste innen maskineri, utstyr og utrustning. Skroget er bygget i stål med to gjennomgående dekk, hoveddekk og shelterdekk samt akter- og båtdekk med dekkshus. Styrehus, dekkshus, skorstein og for- og aktermast er bygget i aluminium. Skroget er bygget på rundspant, med akterspeil og loddrett baug og innebygget bulb. Akterskipet er utført med knekklinje/bulbstavn og skeg for plass til stor propell.

Maskinrommet med hovedmotor og utstyr.

Utstyrt med Azimut

Under hoveddekket er skroget delt inn i følgende vanntette rom: Forpeak, thruster/sonarrum, rom for azimuth, tanker for brennolje, RSW-lastseksjon med sentralt RSW-pumpe-/manifoldrom, maskinrom med hovedmotor koblet til reduksjonsgir med propeller i dyse og sidepropeller. Helt akter akterpeak med tanker.

På hoveddekket: Forpeak, lager/Ozon-rom, vakuum pumperom, RSW-last trunk seksjon med sentralt rom for RSW-kjølemaskinrom. Akter for dette finnes innredningsseksjonen, maskinverksted og maskinrom-galleri. Videre akterover finnes tavlerom og kontrollrom og deretter maskinlager under nedsenket notbinge. Helt akter ligger nettlagertank og styremaskin-/hydraulikkrom, samt innredning med to maskinsjeflugarer med toalett/bad samt vaskeri, trimrom og gang/trapp.

Deler av akterdekket.

Har ni RSW-tanker

På shelterdekk: Lagring i forpeak og maskinrom for havnegenerator. Aktenfor skottet til fabrikkdekk og akter for dette finnes et lukket lastedekk med snurpevinsjer, samt med dekkskasse/avsilingskasse og luke til de ni RSW-tankene. Full bredde i overbygning aktenfor luker, trådlager/stores, sveiseverksted samt eksos- og ventilasjonssjakter og innredning.

Innredning i overbygning: 3 mannskapslugger, alle med eget bad/toalett, omkledningsrom/kaffebar med felles toalett, oljetøysrom samt ganger og trapper. Ved å plassere innredningen lengst mulig unna propellen og andre støykilder, dannes et godt grunnlag for en støysvak innredning. I tillegg til selve plasseringen er det gjort en rekke konstruktive tiltak med hensyn til støyisolering, som også bidrar sterkt til å skape et lavt støynivå.

Trålgalgen med utstyr.

To hydrauliske hekkporter

Aktenfor overbygningen ligger tråddekket med to nettromler, arrangert side om side og en nedbygd notbinge. På akterspeilet er det to hydrauliske hekkporter og 2 x 3 stk. hydrauliske styrestenger. Bakdekk/båtdekk er vanntett helt til akterkanten av overbygningen, aktenfor midtskips. Forrest på bakdekk/båtdekk er det en ankervinsj i hus under formast samt fortøyningsutrustning. Bak denne finnes rulledempingstanken og videre snurpedekk med flodline- og brystvinsj og fremre snurpegalge, fiskepumpe, fiskeslange- og el-kabeltromler. Styrbord for dekkskasse ligger akterste snurpegalge samt Triplex nothaler. På båtdekknivå finnes hoveddekskran og fiskepumpekran.

På båtdekk ligger dekkshuset i midten. Innredning i dekkshus består av messe, dagrom, kino, bysse med proviantrom (og separate kjøle-fryserom), sykehus, felles toalett samt ganger og trapper. På babord side av innredningen finnes en innbygd MOB-båt og davit for denne. Aktenfor MOB-båten ligger en separat oppbygning, innredet med vifterom for maskinrom og hydraulikkrom samt eksos-trunker.

Kontrollrommet må være en hver maskinists drømmerom.

Smart driftsfilosofi

Aktenfor dekkshuset, på båtdekket, er det installert to trålvinsjer samt skorstein og ende-frelserwinch. Helt akter på båtdekket finnes fiskepumpe og fiskeslangetromler. Trålgalgen har oppheng for 3 tråler og 1 frelserblokk helt akter. På andre båtdekk finnes dekkshus med innredning som består av 6 lugarer (med eget bad/toalett), vaskeri, felles toalett, elektronikrom samt ganger og trapper. Aktenfor/på BB side av dekkskassen MOB-båt og -davit samt skorstein. Styrehuset på brodekket har 360° utsikt.

Designfilosofien bak hoved-/hjelpemotorkonstellasjonen er som følger: Det er montert ett kraftuttak (PTO) på hovedgiret, beregnet for primær drift av skipets strømforsyning via akselgeneratoren (2500 kW). For ytterligere strømforsyning er fartøyet utstyrt med tre diesel-generatoranlegg, hver på 615 ekW. Det elektriske systemet er bygget med mulighet for paralleldrift av dieselgeneratorene. Videre er det elektrisk anlegg utstyrt med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbruk og automatisk oppstart av generatoranlegg.

Glimt fra fabrikken for sløying av sei.

Kan variere frekvensen

Det er montert UPS/clean power for 230V, slik at skipets frekvens kan variere mellom 50 og 60 Hz. Dette gir mulighet for å redusere hovedmotorens omdreiningstall med 17 prosent. Dieselgeneratoranleggene har mulighet for enten 50 eller 60 Hz drift. I tillegg til det konvensjonelle fremdriftsanlegget er fartøyet utstyrt med en 850 kW (1156 HK), kombinert nedsenkbar azimuth/tunnelthruster i forskipet. Denne vil kunne drive skipet frem i nødstilfeller, eller i tilfelle ønske om redusert fart. Disse arrangementene sikrer meget stor fleksibilitet, stor driftssikkerhet samt mulighet for drift som er brennstoff- og driftsøkonomisk fornuftig.

Driftsfilosofien er som følger: Under fiske, hvor skipets elektriske vinsjsystemer brukes mer eller mindre kontinuerlig, vil hovedgirets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet inn. Når det er behov for full kraft på vinsjene, vil det ikke være behov for full ytelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil derfor brukes som kraftkilde dels til fremdrift og dels til strømforsyningen. Det er derfor ikke nødvendig å ha hjelpemotorene i drift.

Hovedmotoren består forøvrig av en Wartsila 8L32E2 på 4640 kW. Propellanlegget og redusjonsgiret kommer fra samme produsent, mens akselgeneratoren består av en Cummins Avk på 2500 kW/3125 kVA ved 1200 omdreininger (rpm). Det finnes tre hjelpemotorer av merket Nogva Scania DI16, hver på 615 kWe ved 1800 rpm. Kongsberg har levert styremaskin og ror, mens Brunvoll har levert Azimut og sidepropeller.

Regenerert effekt

Vinsjanlegget er elektrisk, med regenerering av effekten blant annet under utløsning av wire. Skulle det være ønskelig med ytterligere kraft på fremdriftsanlegget, er hjelpemotorene tilstrekkelig store til at de til sammen vil kunne drive skipets normale strømforsyning, inkludert belastning på vinsjsystemet.

Som et ytterligere tiltak, med direkte nullutslippseffekt, er fartøyet forsynt med 1100A landstrømforbindelse. Dette gir mulighet for at skipet kan losse uten bruk av dieselgeneratorer, og dermed være reelt nullutslipp. Den eksisterende infrastrukturen på land er imidlertid ennå ikke fullstendig på alle plasser. Disse arrangementene sikrer meget stor fleksibilitet, stor driftssikkerhet samt mulighet for drift som er brennstoff- og driftsøkonomisk fornuftig.

Ryddig og flott dekksområde.

Kjente leverandører

Blant de største utstyrsleverandørene til «Havsnurp» finner vi MacGregor Rapp Marine, som har levert de elektriske vinsjene samt elektriske fiskepumper. De har også levert dekks- og nothåndteringsutstyr med blant annet en Triplex elektrisk nothaler 1020. RSW-systemet kommer fra Frio Nordica mens vakuumsystemet er levert av C-Flow. Innredningen er det Maritime Montering som har stått for. Det elektriske er levert og montert av KS Elektro, som også har stått for monteringen av den elektroniske utrustningen som forøvrig er levert av Furuno Norge og Marine Elektronikk i Ålesund. Fabrikk med utrustning er levert av Boa Tech. De har også stått for installasjonen.

Her er "Havsnurp" avbildet ved kai hos byggeverftet, Karstensens Skibsvært i Danmark.

Hoveddimensjoner:

Lengde overalt ……......................................69,99 m

Lengde mellom PP ……………....................66,20 m

Bredde moulded .........................................14,80 m

Største bredde ………………………………..........15,50 m

Dybde shelterdekk ................................….....8,30 m

Dybde hoveddekk ...............................…........5,70 m

Dypgang …………….……………...............................7,70 m

Kapasiteter:

Drivstoff ........................................….....................418 m³

Ferskvann .......................................…….................35 m³

Smøreolje ……………………..………..……...................19 m³

Urea …………………………………………..........................15 m³

RSW-tankee ……………..……….……...…..............1951 m³

Tonnage ...................…...…………..…….................2521 GT

Design Karstensens Skibsværft A/S

Prøvetursfart/gjennomsnitt 17,5 knop

Klasse DNV +1A E0 TMON Ice-C, Fishing Vessel